Privacy beleid Puur Brood

Wij nemen uw gegevensbeveiliging serieus

De bescherming van uw identiteit heeft bij de verwerking van persoonsgegevens hoge prioriteit voor ons. Wanneer u onze website bezoekt, slaan onze servers standaard het IP-adres van uw Internet Service Provider, de website van waaruit u ons bezoekt, de webpagina's die u bij ons bezoekt alsmede datum en duur van uw bezoek op. Deze informatie is absoluut noodzakelijk voor het technisch verzenden van de webpagina's en een veilig gebruik van de server. Er vindt geen gepersonaliseerde beoordeling van deze gegevens plaats.

Indien u ons gegevens via een contactformulier stuurt, worden deze in het kader van back-up op onze servers opgeslagen. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor de verwerking van uw aanvragen. Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Deze worden niet aan derden doorgegeven.

Verantwoordelijke instantie:

IREKS NEDERLAND B.V.
Industrieweg 81a
5591 JL  HEEZE
Tel.: 040-2263800
E-mail: privacy@puur-brood.nl

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens over uw persoon. Deze bevatten uw naam, adres en e-mailadres. U hoeft ook geen persoonsgegevens openbaar vrij te geven om onze website te kunnen bezoeken. In bepaalde gevallen hebben wij uw naam en adres alsmede overige informatie nodig, om u de gewenste dienst te kunnen verlenen.

Hetzelfde geldt voor gevallen waarin wij u desgewenst van informatiemateriaal kunnen voorzien resp. wanneer wij uw vragen beantwoorden. In die gevallen zullen wij u altijd hierop attenderen. Bovendien slaan wij uitsluitend gegevens op die u ons automatisch of vrijwillig ter beschikking hebt gesteld.

Wanneer u van een van onze diensten gebruik maakt, verzamelen wij in principe slechts die gegevens die noodzakelijk zijn om u onze dienst aan te kunnen bieden. Mogelijk verzoeken wij u nog om verdere informatie, wat echter op basis van vrijwilligheid geschiedt. Indien wij persoonsgegevens verwerken, doen wij dit altijd om u onze dienst te kunnen verlenen of om onze commerciële doelen te kunnen realiseren.

Automatisch opgeslagen gegevens

Server-logbestanden 

De provider van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde server-logbestanden, die uw browser automatisch naar ons verstuurt. Dit betreft:
 • Datum en tijd van de aanvraag
 • Naam van het opgevraagde bestand
 • Pagina van waaruit het bestand is opgevraagd
 • Gebruiksstatus (bestand verstuurd, bestand niet gevonden, etc.)
 • Gebruikte webbrowser en gebruikt besturingssysteem
 • Volledig IP-adres van de aanvragende computer
 • Verzonden hoeveelheid gegevens
Deze gegevens worden niet gekoppeld aan andere gegevensbronnen. De verwerking vindt plaats conform art. 6 alinea 1 punt f AVG op basis van ons gewettigd belang in het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website.   

Om reden van technische veiligheid, in het bijzonder voor het afweren van aanvallen op onze webserver, worden deze gegevens door ons enige tijd opgeslagen. Informatie over individuele personen op basis van deze gegevens is voor ons niet mogelijk. Na uiterlijk zeven dagen worden deze gegevens door het afkorten van het IP-adres op domein-niveau anoniem gemaakt, zodat er geen relatie meer met een individuele gebruiker tot stand kan worden gebracht. In geanonimiseerde vorm worden de gegevens verder verwerkt voor statistische doeleinden; er vindt geen vergelijking met andere databases of overdracht aan derden, ook geen delen ervan, plaats. Er vindt uiterlijk in het kader van onze serverstatistiek, die wij om de twee jaar in ons verslag van onze werkzaamheden publiceren, een weergave van het aantal opgevraagde pagina’s plaats.

Cookies

Wanneer u onze webpagina's bezoekt, slaan wij mogelijk informatie op uw computer in de vorm van cookies op. Cookies zijn kleine bestanden die vanaf een internetserver naar uw browser worden verstuurd en op de vaste schijf worden opgeslagen. Alleen het internetprotocoladres wordt hierbij opgeslagen – geen persoonsgegevens. De informatie die in de cookies wordt opgeslagen, stelt ons in staat om u bij uw eerstvolgende bezoek aan onze website automatisch te herkennen, zodat u deze gemakkelijker kunt gebruiken. Wettelijke grondslag van het gebruik van cookies vormt het gewettigde belang conform art. 6 alinea 1 punt f AVG.

Vanzelfsprekend kunt u onze webpagina's ook gebruiken zonder dat u de cookies geaccepteerd hebt. Indien u niet wilt dat uw computer tijdens het eerstvolgende bezoek wordt herkend, kunt u het gebruik van cookies ook afwijzen; hiervoor moet u de instellingen in uw browser wijzigen in „Cookies afwijzen“. De betreffende procedure vindt u in de helpfunctie van uw browser. Wanneer u het gebruik van cookies afwijst, kan de functionaliteit van onze webpagina's hierdoor worden beperkt.

AddThis

Wij installeren op onze website de bookmark-service addthis.com. AddThis is een service van Clearspring Technologies Inc., 8000 Westpark Drive, Suite 625, McLean, VA 2210, VS. Steeds wanneer onze website geopend wordt, waarop een dergelijke „AddThis“-component geïnstalleerd is, zorgt dit component ervoor dat de door u gebruikte browser een overeenkomstige weergave van de component van addthis.com downloadt. Via deze procedure wordt addthis.com ervan op de hoogte gesteld, welke pagina van onze website concreet door u bezocht wordt. Daarnaast verkrijgt addthis.com informatie over uw IP-adres, het browsertype, de browsertaal, de eerder geopende website alsook de datum en tijd van uw websitebezoek, zodat met deze gegevens geanonimiseerde gebruikersprofielen kunnen worden aangemaakt. Deze gegevens stellen AddThis en diens partners in staat om de bezoekers van onze website gericht te benaderen met gepersonaliseerde, interesse gerelateerde advertenties. De reclame wordt weergegeven middels het gebruik van de door addthis.com ingestelde browser-cookie, die het gebruikersgedrag van de bezoeker van de website analyseert. U kunt het instellen van de addthis.com cookie permanent verhinderen, door de onder de volgende link beschikbare opt-out-cookie te downloaden en te installeren:

http://www.addthis.com/privacy/opt-out.

Wij attenderen u er echter op dat u niet gebruik kunt maken van de volledige functionaliteit van deze website. Op het volgende internetadres vindt u de gegevensbeveiligingsaanwijzingen van AddThis met informatie over het verzamelen en gebruik van gegevens door AddThis:

http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy


Google-Analytics met anonimiseringsfunctie

Wij maken op onze pagina gebruik vanGoogle-Analytics,een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, hieronder „Google“ genoemd. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een gebruik van de website door u mogelijk maken.

De door deze cookies gegenereerde informatie, bijv. tijd, locatie en frequentie van uw websitebezoek inclusief uw IP-adres, wordt naar Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Wij maken op onze website gebruik van Google-Analytics met de extensie "_gat._anonymizeIp". Uw IP-adres wordt in dat geval door Google reeds binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte afgekort en daardoor geanonimiseerd.

Google zal deze informatie benutten om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over uw internetactiviteiten en de exploitant van de website samen te stellen en om verdere met het gebruik van de website samenhangende diensten te verrichten. Tevens zal Google deze informatie mogelijk aan derden doorgeven, voor zover zulks wettelijk wordt voorgeschreven of derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.

Volgens eigen informatie zal Google in geen geval uw IP-adres combineren met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen via een instelling in uw browser-software; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk geen gebruik kunt maken van de volledige functionaliteit van deze website.

Daarnaast biedt Google voor de meest gangbare browsers een deactiverings -Add-on aan, waarmee u beter kunt controleren welke gegevens door Google m.b.t. de door u geopende websites geregistreerd worden. De add-on deelt aan JavaScript (ga.js) van Google Analytics mee, dat er geen informatie over het websitebezoek aan Google Analytics moet worden verstuurd. De deactiverings-add-on voor browsers van Google Analytics verhindert echter niet dat er informatie aan ons of aan andere door ons eventueel gebruikte webanalyse-services wordt doorgestuurd. Meer informatie over de installatie van de browser add-on verkrijgt u via de volgende link:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Wanneer u onze site via een mobiele apparaat (smartphone of tablet) bezoekt, moet u in plaats hiervan klikken op deze link, om tracking door Google Analytics binnen deze website in de toekomst te verhinderen. Dit is ook als alternatief voor de bovenstaande browser-add-on mogelijk. Wanneer u op de link klikt, wordt er een opt-out-cookie in uw browser ingesteld die alleen voor deze browser en deze domain geldig is. Wanneer u de cookies in deze browser wist, wordt ook de opt-out-cookie gewist, zodat de link opnieuw moet worden aangeklikt.

Indien u ermee akkoord bent gegaan dat uw internet- en app-browsergeschiedenis door Google wordt gekoppeld aan uw Google-account en informatie van uw Google-account wordt gebruikt voor het personaliseren van advertenties, gebruikt Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens om doelgroep lijsten voor remarketing - ongeacht de apparaten - aan te maken. Hiervoor registreert Google Analytics eerst op onze website uw Google-geauthenticeerde ID, die aan uw Google-account gekoppeld zijn (d.w.z. persoonsgegevens). Daarna koppelt Google Analytics uw ID tijdelijk aan uw Google Analytics-gegevens, om onze doelgroepen te kunnen optimaliseren.

Indien u hiermee niet akkoord gaat, kunt u dit met de juiste instellingen in "Mijn account" van uw Google-account uitschakelen.

Google Doubleclick

Dit is een dienst van Google (een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; „Google“). Doubleclick by Google maakt gebruik van cookies, om u relevante advertenties aan te bieden. Hierbij wordt aan uw browser een ID-pseudoniemnummer (ID) toegewezen, om te controleren welke advertenties in uw browser zijn weergegeven en welke advertenties zijn opgevraagd. De cookies bevatten geen persoon gerelateerde informatie. Het gebruik van doubleclick-cookies stelt Google en diens partner-websites slechts in staat om advertenties weer te geven op basis van voorgaande bezoeken aan onze of andere websites op internet. De door de cookies gegenereerde informatie wordt door Google voor analysedoeleinden verstuurd naar een server in de VS en daar opgeslagen. Google neemt de bepalingen aangaande gegevensbescherming van de "Privacy Shield"-overeenkomst in acht en is geregistreerd bij het "Privacy Shield"-programma van het Amerikaanse handelsministerie. Het verzenden van de gegevens door Google naar derden vindt slechts plaats in het kader van wettelijke voorschriften of de opdrachtgegevensverwerking. Google zal uw gegevens in geen geval samenvoegen met andere door Google opgeslagen gegevens.

Door gebruikmaking van deze webpagina's verklaart u zich akkoord met de verwerking van de van u verkregen gegevens door Google op de eerder beschreven wijze en voor het hiervoor genoemde doeleinde. U kunt het opslaan van cookies voorkomen via een instelling in uw browser-software; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet gebruik kunt maken van de volledige functionaliteit van deze website. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie gegenereerde en aan het gebruik van de website gerelateerde gegevens aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de onder de volgende Link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren. Daarnaast kunt u de Doubleclick-cookies ook middels deze opt-out deactiveren.

Facebook „Sign in met Facebook“

Wij maken op onze site gebruik van componenten van aanbieder Facebook.com. Facebook is een dienst van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS.

Wij maken hierbij gebruik van de functie „Facebook Connect“, die door Facebook wordt aangeboden.

Indien u deze functie wilt gebruiken, wordt u eerst op Facebook verder geleid. Daar wordt u verzocht om u met uw gebruikersnaam en wachtwoord aan te melden. Wij ontvangen uiteraard geen informatie over uw aanmeldgegevens. Bent u reeds bij Facebook aangemeld, dan wordt deze stap overgeslagen.

Vervolgens deelt Facebook u mee, welke gegevens aan ons worden verstuurd (openbaar profiel, vriendenlijst, e-mailadres en actuele woonplaats). Bevestig dit door te drukken op „OK“. Op basis van de verstuurde gegevens stellen we uw klantaccount samen, waarbij uw vriendenlijst uiteraard niet door ons wordt opgeslagen. Er vindt geen permanente koppeling tussen uw klantaccount en uw account bij Facebook plaats.

Doel en omvang van het opvragen van de gegevens alsmede de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook alsmede uw rechten en instelmogelijkheden voor de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer, vindt u in de Gegevensbeveiligingsaanwijzingen van Facebook

Twitter-plugins (Twitter-knop)

Op onze website worden zogenaamde social plug-ins ('Plug-ins') van de microblogging-dienst Twitter gebruikt, die geëxploiteerd wordt door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS ('Twitter'). De plug-ins worden aangeduid met een Twitter-logo, bijvoorbeeld in de vorm van een blauwe 'Twitter-vogel'. Een overzicht met de Twitter-plug-ins en hun uiterlijk vindt u hier: https://twitter.com/about/resources/buttons
Wanneer u een pagina opent die een dergelijke functie bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Twitter. Twitter geeft de inhoud van de plug-in direct door aan uw browser, waarna deze in de website wordt opgenomen. Hierdoor weet Twitter dat uw browser de betreffende pagina van onze website geopend heeft, ook wanneer u geen profiel bij Twitter bezit of op dat moment niet bent ingelogd bij Twitter. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser direct naar een server van Twitter in de VS gestuurd en daar opgeslagen.
Bent u bij Twitter ingelogd, dan kan Twitter het bezoek aan onze website direct koppelen aan uw Twitter-account. Wanneer u met de plug-ins communiceert, bijvoorbeeld de 'Twitter'-knop aanklikt, wordt de betreffende informatie eveneens direct naar een server van Twitter doorgestuurd en daar opgeslagen. De informatie wordt bovendien op uw Twitter-account gepubliceerd en daar door uw contacten weergegeven.
Doel en omvang van het opvragen van de gegevens alsmede de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Twitter alsmede uw rechten en instelmogelijkheden voor de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer, vindt u in de gegevensbeveiligingsaanwijzingen van Twitter: https://twitter.com/privacy
Wanneer u niet wilt dat Twitter de via onze website verzamelde gegevens direct aan uw Twitter-account koppelt, moet u zich vóór uw bezoek aan onze website bij Twitter uitloggen. U kunt het laden van de Twitter-plug-ins ook met add-ons voor uw browser compleet verhinderen, bijvoorbeeld met de script-blocker 'NoScript' (http://noscript.net/).

YouTube in de geavanceerde gegevensbeschermingsmodus

Wij maken voor het toevoegen van video's gebruik van aanbieder YouTube. De video's zijn hierbij in de geavanceerde gegevensbeschermingsmodus geïntegreerd. Zoals de meeste websites gebruikt echter ook YouTube cookies, om informatie over de bezoekers aan uw website te verzamelen. YouTube gebruikt deze onder andere voor de registratie van videostatistieken, voor het voorkomen van fraude en voor het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid. Dit zorgt ook voor het leggen van contacten via het Google DoubleClick netwerk. Wanneer u de video start, kunnen hierdoor mogelijk verdere gegevensverwerkingshandelingen plaatsvinden. Hierop kunnen wij geen invloed uitoefenen. Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube vindt u in de overeenkomstige verklaring op: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube

Google Maps

Deze website gebruikt Google Maps voor het weergeven van kaarten en het opstellen van routekaarten.

Google Maps wordt geëxploiteerd door Google (een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; „Google“).

Door gebruik te maken van Google Maps op deze website verklaart u akkoord te gaan met de opslag, verwerking en het gebruik van de automatisch verzamelde alsmede door u persoonlijk ingevoerde gegevens door Google, een van zijn vertegenwoordigers of externe aanbieders.

De gebruiksvoorwaarden voor Google Maps vindt u hier.

De gegevensbeveiligingsverklaring van Google Maps kunt u hier bekijken.

Veiligheid

Wij hebben technische en administratieve veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, manipulatie en onbevoegd gebruik. Al onze medewerkers alsook dienstverleners die voor ons actief zijn, zijn gehouden de geldige gegevensbeschermingswetten na te leven.

Alle door ons verzamelde en verwerkte persoonsgegevens worden gecodeerd voordat wij deze verzenden. Hierdoor, wordt voorkomen dat uw gegevens door derden misbruikt kunnen worden. Onze veiligheidsmaatregelen worden hierbij onderworpen aan een continu verbeteringsproces en onze gegevens beschermingsverklaringen worden continu herzien. Controleer of u beschikt over de meest actuele versie.

Beschermingsrechten

U hebt te allen tijde recht op informatie, rectificatie, uitwissing of beperking van de verwerking van uw opgeslagen gegevens, een herroepingsrecht m.b.t. de verwerking alsmede een recht op overdraagbaarheid van gegevens en het bezwaar maken tegen de voorwaarden van de wetgeving inzake gegevensbescherming.


Recht op informatie:
U kunt informatie van ons verlangen, waarin wordt aangegeven of en in welke mate wij uw gegevens verwerken.
Recht op rectificatie:
Indien wij gegevens van u verwerken die incompleet of onjuist zijn, kunt u ons te allen tijde verzoeken om deze te rectificeren of te completeren.
Recht van uitwissing:
U kunt ons verzoeken om het wissen van uw gegevens, indien wij deze onrechtmatig verwerken of indien de verwerking de bescherming van gerechtvaardigde belangen onevenredig aantast. U dient er rekening mee te houden dat er redenen kunnen bestaat die een directe uitwissing in de weg staan, zoals in het geval van wettelijk geregelde bewaringsplichten.
Onafhankelijk van de uitoefening van uw recht, worden uw gegevens direct en compleet gewist, voor zover dit niet door een contractuele of wettelijke bewaringsplicht in de weg wordt gestaan.
Recht op beperking van de verwerking:
 • U kunt ons verzoeken om een beperking in de verwerking van uw gegevens, indien
 • u de juistheid van de gegevens betwist, en wel voor een duur die ons in staat stelt de gegevens op hun juistheid te controleren.
 • de verwerking van de gegevens onrechtmatig is maar u een uitwissing afwijst en in plaats daarvan verzoekt om een beperking van het gegevensgebruik,
 • wij de gegevens niet langer nodig hebben voor het beoogde doel, u deze gegevens echter nog nodig hebt voor de uitoefening of verdediging van uw recht, of
 • u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van de gegevens.
Recht op overdraagbaarheid van gegevens:
U kunt ons verzoeken om u uw gegevens die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat beschikbaar te stellen en ervoor te zorgen dat u deze gegevens ongehinderd aan een andere verantwoordelijke kunt laten sturen, voor zover
 • wij deze gegevens op grond van een door u verleende en onherroepelijke toestemming of voor de vervulling van een overeenkomst tussen ons verwerken, en
 • deze verwerking via een geautomatiseerde procedure plaatsvindt.
Bij technische haalbaarheid kunt u ons verzoeken om het rechtstreeks versturen van gegevens naar een andere verantwoordelijke.
Herroepingsrecht:
Indien wij uw gegevens op grond van gewettigde belangen verwerken, kunt u te allen tijd bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking; hetzelfde geldt voor een op deze bepalingen gebaseerde profiling. Wij verwerken uw gegevens dan niet meer, tenzij wij in het kader van de bescherming dwingende redenen voor gegevensverwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien gegevensverwerking dient voor vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht. U kunt te allen tijde zonder opgaaf van redenen bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens met als doel direct mail.
Recht van bezwaar:
Indien u van mening bent dat wij bij de verwerking van uw gegevens handelen in strijd met het Duitse of Europese gegevensbeschermingsrecht, verzoeken wij u contact met ons op te nemen, om eventuele vragen op te helderen. U bent uiteraard ook gerechtigd om contact op te nemen met de voor u verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit, de desbetreffende rijksdienst voor het toezicht op de gegevensbescherming.

Indien u een van de voornoemde rechten jegens ons wilt uitoefenen, neem dan contact op met de toezichthouder gegevensbescherming. In geval van twijfel kunnen wij extra informatie opvragen om uw identiteit te bevestigen.

Wijzigingen in deze gegevensbeschermingsverklaring

Wij behouden ons het recht voor onze gegevensbeschermingsverklaringen te wijzigen, mocht dit op grond van nieuwe technologieën nodig zijn. Controleer of u beschikt over de meest actuele versie. Indien er essentiële wijzigingen plaatsvinden in deze gegevensbeschermingsverklaring, maken wij deze op onze website bekend.

Alle belanghebbenden en bezoekers van onze website kunnen voor vragen inzake gegevensbescherming contact opnemen met:

dhr. Christian Volkmer

Projekt 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg
Duitsland

Tel.:  +49 941 2986930
Fax:  +49 941 29869316
E-mail: anfragen@projekt29.de
Internet: www.projekt29.de